Kleuter- en lagere school

Mater Christi

Schoolreglement

Het schoolreglement is de basis waarop onze schoolwerking is uitgebouwd. Het is raadzaam dit jaarlijks even door te nemen.

Tijdens het schooljaar mag het schoolreglement, dat u bij aanvang van het schooljaar voor akkoord getekend hebt, niet wijzigen.

De elementen die nieuw of anders zijn dan het vorige schooljaar, worden in het rood weergegeven.

 

Ons schoolreglement voor het schooljaar 2023-2024 vindt u hier.

X

Bericht van mclint.be:

Sorry, je mag hier niet rechtsklikken.