Kleuter- en lagere school

Mater Christi

Image
Image

Evolutie in het schoolverkeer

Naast de STRAPDAG in september hielden we gedurende het schooljaar enkele onaangekondigde ‘knikker-tel-acties’ in de lagere school om de evolutie in het STRAPPEN op te volgen. Tijd dus voor een evaluatie.

 

Duurzaam

Autoverkeer

Weer

STRAPDAG

69%

31%

REGEN

November

45%

54%

GRIJS EN REGEN

Januari

40%

60%

DONKER/REGEN

Maart

54%

46%

DROOG/LICHT

Juni

58%

42%

DROOG/LICHT

We zijn heel blij vast te stellen dat de STRAPDAG in september het autoverkeer aan de schoolpoort terugdringt tot 30% ondanks regenweer. Dit als dagelijkse realiteit zou fantastisch zijn voor de luchtkwaliteit, veiligheid, verkeersvaardigheid en conditie van de leerlingen. Wie helpt mee om dit doel te bereiken over enkele jaren?

We merken op dat in de donkere, koudere winterperiode al  40-45% van onze leerlingen duurzaam naar de school blijft komen. We zijn hier erg fier op  en hopen dat deze tendens zich de komende jaren zal versterken. Tegen regen/koude kan je je beschermen en met goede fietsverlichting, reflecterende en fluorescerende vestjes, is iedereen goed zichtbaar in het verkeer. Wisten jullie trouwens dat al onze leerlingen hun fluo-hesjes dit jaar zeer stipt hebben gedragen? Bravo!

Tijdens de drogere en lichtere periode komen zelfs al meer dan de helft van onze leerlingen uit de lageren school STRAPPEND naar school!  Als al 55% van de leerlingen (en ouders) dit kan, hopen we dat de rest hen volgt! Uiteraard ieder op zijn tempo, op die dagen waarop het praktisch realiseerbaar is, met al wat meer of minder creativiteit, in team samenwerkend met buren, grootouders,  …

Op die manier kunnen we al onze leerlingen tegen het einde van het zesde leerjaar veilig en verkeersbewust de gemeentegrenzen laten oversteken.

We willen ieder van jullie bedanken voor de inzet, en hopen opnieuw op jullie te kunnen rekenen volgend schooljaar.

De werkgroep verkeer

Verkeer

We zijn een 10op10- en Octopusschool. We doen mee aan de Strapdag, de Nationale Applausdag voor fietsers e.d. We bezoeken het verkeerspark en de politie geeft ons les over de dode hoek. In het zesde leerjaar oefenen we onder begeleiding het fietsen naar de secundaire scholen. We hebben op school een verkeersreus die de kinderen motiveert tot het dragen van een fluohesje. Dat dragen we van de herfst- tot de krokusvakantie.

We hebben een enthousiaste verkeerswerkgroep die o.a. een fluo-ontdekpad voor ons opgezet hebben, een vlotte busevacuatie komen oefenen enz.

We maken gebruik van het openbaar vervoer, de bus en de trein, maar indien mogelijk gaan we op uitstap met de fiets. We worden daarbij bijgestaan door de Lintse Windklievers.

Strappen of spijbelen?

Dagelijks worden we bericht over de negatieve impact van autoverkeer op verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en duurzaamheid. Middelbare scholieren spijbelen massaal voor een beter leefklimaat.
Onze tweede onaangekondigde telling van auto versus duurzaam verkeer ging door op donderdag 17 januari. In plaats van winterse vrieskou, trotseerden we alweer regenweer.
Het aantal leerlingen dat te voet, met de fiets, bus of step naar school kwam of de wagen verderaf parkeerde, daalde naar 108 ( vgl: 120 november, 164 strapdag). Een dikke bravo voor al deze leerlingen en hun ouders die het strappen blijven volhouden!
We realiseren ons dat er niet altijd een alternatief is, zeker voor leerlingen die ver van school wonen. De auto verderop parkeren lukt mogelijk wel. Van de 164 (vgl: 142 en 74!) leerlingen en ouders die met de wagen komen, hopen we dat ze het motto ‘jong geleerd, is oud gedaan’ actief inzetten op de dagen waarop STRAPPEN wel een alternatief vormt. Dit ondanks het donkerdere, nattere en koudere weer.
We zijn erg blij dat de fluo-hesjes dagelijks gedragen worden! Mogen we vriendelijk vragen de motor van de wagen uit te zetten tijdens het wachten bij het afhalen van de kinderen?
Benieuwd wat de kinderen op dinsdag 29/1 thuis vertellen over het fluopodium.

De werkgroep verkeer
Image

Duurzaam vervoer

17-01-2019
26-11-2018
21-09-2018
Image
Hopen maar op meer duurzaam vervoer
Image

Autovervoer

17-01-2019
26-11-2018
21-09-2018

Elke dag strapdag?! (26-11)

Onder het motto “elke dag strappen is gezond” hielden we op de miezerige maandag 26 november onze eerste onaangekondigde meting aan de lagere school. Ditmaal betrokken we ook de kinderen uit de voorbewaking. 

We zijn heel blij dat 120 (vgl 182) leerlingen nog steeds te voet, met de fiets of step naar school kwamen of de wagen iets verderop geparkeerd werd. We kunnen alleen maar hopen dat de 142 (vgl 74) leerlingen die met de auto kwamen een tandje bijsteken om zich duurzaam te verplaatsen. We houden jullie graag op de hoogte van de evolutie doorheen het jaar!

Dankjewel voor het stipt dragen van de fluo-hesjes. Het verhoogt de zichtbaarheid tot 150m (tov 20m) en dus de veiligheid van iedereen. Wie weet gebruiken jullie hem intussen ook bij verplaatsingen los van de schoolcontext? Dit juichen we alleen maar toe! Om onze leerlingen te laten ervaren wat het effect van fluo/reflecterend materiaal op de zichtbaarheid is, organiseren we op 29 januari een heus FLUO-podium. Wie nieuwsgierig is, kan al eens volgend(e) filmpje(s) bekijken.

https://youtu.be/jfQMepxTxyQ

https://nieuws.verkeeropschool.be/nieuws/doe-filmpje-rond-zichtbaarheid

De werkgroep verkeer

Strapdag 21-09

Op de STRAPDAG op 21 september kwamen in de lagere school 182 kinderen te voet, met de fiets, met de step, per go cart of wat verderaf geparkeerd en vervolgens te voet naar school. Dit ondanks het regenweer, proficiat! 74 kinderen kwamen gewoon met de wagen.

Een mooi resultaat, met een positief effect op zowel de mobiliteit en de veiligheid als het milieu en ieders gezondheid. We hopen deze trend doorheen het hele schooljaar te kunnen volhouden of, wie weet misschien zelfs nog te kunnen versterken... Helpen jullie mee?

We zullen dit schooljaar nog enkele onaangekondigde metingen aan de schoolpoort doen en houden jullie op de hoogte van de evolutie! 

Blijf in de donkere dagen ook steeds even alert op het dragen van de fluohesjes op weg van en naar school! Dit doen 99% van de kinderen heel knap! Dankjewel!

De werkgroep verkeer