Kleuter- en lagere school

Mater Christi

75% strappend door de mist! Grandioos!

Dichte mist was het op dinsdag 21 januari. Geen sneeuw of vrieskou, wel heel donker. We vinden het dan ook erg fijn dat de inzet voor onze STRAPDAG 2.0 erg groot was. Een stijging van liefst 25% duurzaam verkeer sinds onze vorige onaangekondigde telling in de donkere maanden. Maar liefst 205 leerlingen en hun ouders verdienen een grote pluim!

We telden 75 leerlingen extra in vergelijking met oktober, fantastisch! 20 leerlingen minder dan de eerste strapdag in september. Graag evenaren of verbeteren we dat aantal van september dit schooljaar nog eens, omdat we onze leerlingen bewust willen leren omgaan met verkeer, milieu en gezondheid, op STRAPDAG 3.0 op dinsdag 26 mei . Iedereen die de vorige keren niet deelnam om welke reden dan ook, wordt van harte aangemoedigd de stap toch te zetten. We begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is om de wagen volledig thuis te laten, maar verderop parkeren en de laatste honderd meters strappen tellen ook!

Onze leerlingen genoten de voorbije weken ook van een kort uitje naar de fluo-tunnel, waar ze in levende lijve het effect van lichte kledij, fluorescerend en reflecterend materiaal konden ontdekken in het donker. We hopen dat ze er iets van hebben opgestoken en de fluohesjes trouw blijven dragen van- en naar school. In vergelijking met vorig jaar, merkten we dat meer en meer leerlingen het hesje ook buiten de schoolcontext beginnen dragen. Dat vinden we top!

Dankjewel!

De werkgroep verkeer.

Bijna helft duurzaam naar school! Wie volgt?

Op donderdag 12 december hielden we onze eerste onaangekondigde telling van het aantal leerlingen dat te voet, fiets, step, verderop geparkeerd naar school kwam. Dit met donker maar droog weer.

Een dikke BRAVO voor alle 131 leerlingen (en hun ouders) die we duurzaam aan de schoolpoort konden ontvangen. Dit is bijna de helft van onze lagere schoolleerlingen (134 auto).

In vergelijking met de strapdag is het aantal wel erg teruggedrongen (225). We hopen dan ook dat ieder zich op onze volgende STRAPDAG op 21 januari 2020 opnieuw massaal inspant en inzet op veiligheid, duurzaamheid en gezondheid! Trek jullie warmste kleren aan, een regenjas en regenbroek, vertrek een kwartiertje vroeger voorzien van een paraplu, en vergeet zeker de fluohesjes en fietslichtjes niet! Met een beetje geluk (of pech?) kan er op de strapdag ook met de slee gekomen worden :).

We zien dat de fluohesjes trouw gedragen worden en hopen dat dit zo blijft. Neem ze gerust ook mee naar hobby’s, feesten, … de zichtbaarheid vergroot enorm!

Mogen we aan alle (groot)ouders vragen, wanneer je toch met de wagen naar school komt, steeds reglementair te parkeren en de motor uit te zetten tijdens het wachten? Stap gerust ook met het koudere/nattere weer uit voor een babbeltje in de wachtzone.

We wensen jullie een veilige en gezellige kerst- en eindejaarsperiode!

De werkgroep verkeer.

Strapdag, groot succes!

Op vrijdag 20/9 STRAPTEN 225 leerlingen (81%) onder begeleiding van een heerlijk nazomerzonnetje richting de poort. Dit zijn er 33 meer dan vorig jaar! We zijn erg blij met dit grote aantal en hopen dit doorheen het schooljaar blijvend te benaderen. Dankjewel!

We plannen dit schooljaar twee EXTRA STRAPDAGEN, waarbij we hopen dat even massaal ge-stapt/fietst/stept/sleed, verderop geparkeerd wordt … Noteer 21 januari en 26 mei alvast in jullie agenda’s! Op die manier hopen we kinderen en ouders verder aan te moedigen mee te werken aan de verkeersveiligheid en zuivere lucht aan de poort en meer beweging voor iedereen.

Net als vorig schooljaar doen we ook tussendoor nog onaangekondigde “knikkertellingen”, dus STRAPPEN loont altijd!

Sinds 1/10 is het dragen van de fluo-hesjes terug in voege. Net op tijd met de laatste druilerige, grijze dagen. We hopen dat iedereen dit even stipt blijft volhouden als vorig jaar.

Wij vragen ook om steeds reglementair te parkeren. Ook bij slecht weer of laattijdig arriveren. Wisten jullie dat er aan de straatkant van de schoolzijde een verkeersbord staat ter hoogte van het zwarte huis, waarop het einde van de parkeerzone aangegeven staat? Zelf ontdekte ik het nog maar net. Op die manier kunnen fietsers veilig in- en uit de wachtzone rijden en sta je vanzelf al wat verderop geparkeerd.
Aan de overzijde ook graag achteruit inparkeren, dat loopt al vlot!

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

De werkgroep verkeer

 

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloont basisscholen die deelnemen aan haar praktijkgerichte verkeerseducatieve projecten met Verkeer op School-medailles.

Voor het werken aan verkeers- en mobiliteitseducatie tijdens het schooljaar 2018-2019, heeft onze school een bronzen medaille 'Verkeer op School' gekregen.

Verkeer

We zijn een 10op10- en Octopusschool. We doen mee aan de Strapdag, de Nationale Applausdag voor fietsers e.d. We bezoeken het verkeerspark en de politie geeft ons les over de dode hoek. In het zesde leerjaar oefenen we onder begeleiding het fietsen naar de secundaire scholen. We hebben op school een verkeersreus die de kinderen motiveert tot het dragen van een fluohesje. Dat dragen we van de herfst- tot de krokusvakantie.

We hebben een enthousiaste verkeerswerkgroep die o.a. een fluo-ontdekpad voor ons opgezet hebben, een vlotte busevacuatie komen oefenen enz.

We maken gebruik van het openbaar vervoer, de bus en de trein, maar indien mogelijk gaan we op uitstap met de fiets. We worden daarbij bijgestaan door de Lintse Windklievers.