Kleuter- en lagere school

Mater Christi

Schooluren & Toezicht

Schooluren: van 8.30 uur - 12.05 uur en van 13.35 uur - 15.30 uur

Bij het afzetten van de kinderen in het ochtendtoezicht dat start vanaf 7.15 uur, verwachten we dat de ouder mee binnenkomt voor de aanmelding.
Ook bij het oppikken na de schooluren verwachten we van de ouders dat ze de leerlingen in de school ophalen en afmelden.
Dit voor de veiligheid van de kinderen en eventuele misverstanden.
Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar mogen voor zichzelf handtekenen, mits schriftelijke toestemming van de ouders.
Alle kinderen die gebruik zullen maken van de voor- of naschoolse opvang moeten VOORAF geregistreerd worden bij de Marbollen op de Van Putlei.

Tussen 15.45 uur en 16.30 uur worden onze leerlingen door leerkrachten van de school begeleid in het maken van hun werk en het leren van hun lessen, de studie.

Het toezicht op school eindigt om 17.15 uur. Op woensdag is er geen toezicht op school. De Marbollen halen de kinderen direct na schooltijd op.
De begin- en einduren moeten gerespecteerd worden.

Voor langere opvang kunnen de ouders terecht in “De Marbollen”, Van Putlei 77, 2547 LINT
Tel. : 03/454 32 72
Deze kinderen worden onmiddellijk na schooltijd opgehaald.

Voor het opvangtarief verwijzen wij naar het schoolreglement op blz. 25.

X

Bericht van mclint.be:

Sorry, je mag hier niet rechtsklikken.