Kleuter- en lagere school

Mater Christi

Je goed voelen

Welbevinden
Je goed voelen is een eerste vereiste om je te kunnen ontplooien. Leren doen we met veel aandacht voor het welzijn van alle kinderen, gebaseerd op zelfrespect en zelfvertrouwen. Samen met de leerlingenraad bouwden we een degelijk pestactieplan uit.

Betrokkenheid
We stimuleren het leerproces vanuit de leef- en belevingswereld van de kinderen.

Verbondenheid
Samen groeien naar een kind dat interesse heeft voor anderen en de wereld rondom zich.

Degelijk onderwijs
We willen kinderen opvoeden tot zelfbewuste, optimistische, respectvolle personen die zich kunnen uiten en kunnen verwoorden wat ze denken en voelen: hoofd, hart en handen. We leren hen respectvol omgaan met regels en afspraken.

X

Bericht van mclint.be:

Sorry, je mag hier niet rechtsklikken.