Leerlingenraad - Pestactieplan

1.     We spreken af dat we niemand uitlachen.    Een complimentje geven en noteren.

 

2.     We spreken af dat we niet vechten.    Naar directeur gaan en een moeilijke taak maken.

 

3.     We spreken af  dat we spelen op de speelplaats, op het toilet houden wij het net.    Papiertjes van beide speelplaatsen oprapen.

 

4.     We spreken af dat we niemand bedreigen of chanteren.    Zelf iets maken voor die persoon en persoonlijk afgeven.

 

5.     We spreken af dat we respect hebben voor elkaar.    De volgende speeltijd met die persoon spelen.

 

6.     We spreken af dat we zorgzaam zijn voor het materiaal.    Een week niet met het materiaal spelen en het materiaal maken.

 

7.     We spreken af dat we samen spelen.    De volgende speeltijd niet meespelen en juf/meester 5 min. masseren.

 

8.     We spreken af dat we vriendelijk zijn voor elkaar.     Opzoeken wat bv. het scheldwoord werkelijk betekent, noteren en afgeven aan de juf/meester.