Hoe werk ik met i-School?

Meer info over i-School leest u hier.

Hoe verloopt registreren en inloggen op de website?

Voor oudercontacten en bestellingen vragen wij u veiligheidshalve om in te loggen op de website.

De eerste keer moet u zich registreren. Dat doet u via het blauwe vierkantje 'Login'. U kiest helemaal onderaan voor 'Nog niet geregistreerd?' Direct na registratie ontvangt u op uw e-mailadres een activatielink. Na het volgen van die link kunt u inloggen op de website. Ontving u geen link, kijk dan even uw spambox na.

Registreren moet slechts éénmaal gebeuren. Dan kent de website u als gebruiker en is inloggen indien nodig voldoende. Uitloggen doet u via het blauwe vierkantje 'Loguit'.

Ondervindt u hierbij problemen, neem dan gerust contact op met juf Sabine (e-mail).

 

Rechtsklikken lukt niet. Hoe kan ik foto's downloaden?

De website is beveiligd.

De foto's die wij het voorbije schooljaar namen, worden u tijdens de laatste weken van het schooljaar aangeboden. U kunt de foto's dan via de website gratis downloaden in hun originele formaat. Uiteraard is dit alleen maar mogelijk voor de ouders van onze kinderen, die daarvoor een e-mail met werkwijze en wachtwoord ontvangen.

Wat te doen bij een ongeval?

Laat zo vlug mogelijk een aangifteformulier op school invullen en een medisch attest van vaststelling door de arts die de eerste zorgen toediende.

U vereffent zelf alle rekeningen en u verzoekt uw ziekenfonds om terugbetaling. Daar zal men u een attest van tussenkomst geven waaruit het door u betaalde deel van de onkosten blijkt.

U geeft dit alles terug af in de school; de verzending van de documenten naar de verzekering gebeurt door de school.

Wat moet ik meebrengen bij een inschrijving?

Bij de inschrijving moet u een officieel document voorleggen waaruit de identiteit van uw kind blijkt en de verwantschap aantoont. Dit kan o.a. aan de hand van het trouwboekje, een uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart van uw kind, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, of een reispas.

Mijn kind is ziek. Hoe blijf ik voor de school in orde?

Verwittig de school zo vlug mogelijk. Dit kan telefonisch of per mail.

Is een kind méér dan drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest altijd vereist.

Bezorg het medisch attest zo vlug mogelijk aan de school.

Mijn kind heeft luizen. Hoe blijf ik voor de school in orde?

Verwittig zo vlug mogelijk de school. Dit kan telefonisch of per mail. Behandel uw kind, voor u het naar school stuurt.

We hebben op onze school een luizenplan dat gevolgd wordt indien er kinderen met luizen besmet zijn. Ook worden er op aangekondigde momenten (meestal na vakanties) door een team verpleegkundigen luizencontroles uitgevoerd. Indien er levende luizen gevonden worden bij uw kind, zal gevraagd worden uw kind te komen ophalen en te behandelen. Daarna kan uw kind terug naar school.

Ik wil niet dat er een foto van mijn kind op de website van de school komt. Wat moet ik doen?

Indien u niet wilt dat er foto's van uw kind op de website komen, moet u dit schriftelijk melden aan de directie.

Wat geef ik mijn kind mee als tussendoortje?

Op maandag, dinsdag en donderdag mag uw kind een koek meebrengen naar school. Dit mag uiteraard ook een stuk fruit of groente zijn.

Elke woensdag brengt iedereen een gezond tussendoortje mee. Een gezond tussendoortje is een stuk fruit of groente, geen fruitdrankje e.d.

Elke vrijdag, vanaf oktober tot begin juni, krijgen de kinderen een stuk fruit aangeboden door de school. Op deze vrijdagen brengen zij niets mee van thuis.

Heb ik als ouder inspraak in de klasverdeling?

Neen. Bij de herindeling van de klassen voor het nieuwe schooljaar proberen we met zoveel mogelijk factoren rekening te houden. We streven naar gelijkwaardige groepen wat betreft schoolse resultaten en nodige zorg.

Mag mijn kind wat vroeger op vakantie vertrekken?

Leerplichtige kinderen moeten alle schooldagen van 1 september tot en met 30 juni les volgen. Een kind wordt leerplichtig in het jaar dat het zes wordt. Ouders mogen hun leerplichtig kind dus niet meenemen op reis buiten de schoolvakanties.

Hoe kan ik de foto's op de website beter bekijken?

Ga met de muis op een foto van een categorie staan.

Klik op het vergrootglas en u kunt de foto maximaal bekijken.

Of klik op de letter 'i' en activeer de diavoorstelling door onderaan de foto op het pijltje te klikken.