Verslag schoolraad dinsdag 12 februari 2019:

Aanwezig: Ceulemans Francesca, Debeuckelaere Sandra, Goethaert Philippe, Ken Snoeks, Ledeganck Pieter, Lenaerts Yvonne, Leysen Carine, Lie Grace, Mauquoi Natalie, Moons Patricia

Agenda:

1. Goedkeuring verslag vorige schoolraad

- Geen opmerkingen

2. Telling leerlingenaantal 1 februari

- Onze school telt nu 166 kleuters

- In de lagere school zitten er 267 leerlingen

3. Bepaling maximumcapaciteit

- per leerjaar werden de maximumaantallen vastgelegd

4. Scholengemeenschap en toekomst

- de scholengemeenschap KLBB blijft voorlopig verder bestaan.

- Naar de toekomst toe worden andere pistes bekeken

5. Begroting

- Goedgekeurd met grote onderscheiding

- Plannen van het schoolbestuur over het financiële van elke school van de regio werd toegelicht

6. Kenbaarheid schoolraad

- Op de website plaatsen we de agenda

- En ook kort enkele toelichtingen

7. Rekeningen van de school

- Worden gereduceerd tot 2 rekeningen binnen de school

- Nog een derde rekening (bouwrekening) die beheerd wordt door het schoolbestuur

8. Varia

- Herbekijken verkeerssituatie Torfsstraat

- Toelichting over het aantal zwembeurten in onze school

- Klimaat en wat doen wij op school

Volgende vergadering 19 juni

De schoolraad bestaat uit mensen met een hart voor onze school die willen meewerken aan het algemeen welzijn en die helpen bij de ondersteuning en de werking van de school. Op een positieve en constructieve manier geven zij advies en overleggen zij met de directie over verschillende themaʼs.

In elke schoolraad zit er een afvaardiging van de ouders die geen ambt uitvoeren op school, naast een afvaardiging van de leerkrachten en één van de lokale gemeenschap. Er zijn een vijftal vergaderingen per jaar.

- Vanwege de ouders: Grace Lie - mama van Hanne en Maaike Van Oostveldt, Pieter Ledeganck - papa van Kobe, Kwinten en Joren Ledeganck, Ken Snoeks - papa van Victoria en Edward Snoeks

- Vanwege de gemeenschap: Patricia Moons (e-mail), Yvonne Lenaerts (e-mail), Francesca Ceulemans (e-mail)

- Vanwege de leerkrachten: Carine Leysen (e-mail), Natalie Mauquoi (e-mail), Sandra Debeuckelaere (e-mail)

Klik hier om de schoolraad te mailen.