Voor- en natoezicht

Uw kind kan bij ons op school terecht van 07.30 uur tot 17.15 uur (op woensdag tot 12.50 uur).

Voor de kinderen vanaf het tweede leerjaar is er studie in de refter onder toezicht van een leerkracht. Wanneer er een personeelsvergadering voor de leerkrachten van de lagere school is (zie schoolkalender: PV: LS), is er geen studie.

Voor de uurregeling en het eventuele remgeld verwijzen wij naar het schoolreglement op blz. 28.

Voor langere opvang kunt u terecht in “De Marbollen”  -  Van Putlei 77  -  tel. 03 454 32 72. Deze kinderen worden onmiddellijk na schooltijd opgehaald.

Contact voor-en natoezicht

Het voor- en natoezicht wordt verzorgd door juf Anne.

U kunt juf Anne vanaf 15.30 uur (woensdag vanaf 12.00 uur, vrijdag vanaf 16.00 uur) bereiken op gsm-nummer:  0495 50 76 43.