Op 1 februari is meester Stefaan onverwachts overleden.

De afgelopen jaren kwam meester Stefaan ons steeds uit de nood helpen bij bosklassen, kasteelklassen, interims, … .  Hij was een immer optimistische en steeds goed gezinde, zingende leraar met veel wijsheid en interessante verhalen.

Wij zullen hem missen in alle kleine en grote dingen op school.

U kan uw medeleven betuigen via het rouwregister.

Kleuter- en lagere school

Mater Christi

Wafelbakop 22 en 23 april. Iedereen welkom!

Olleke Bolleke

Olleke Bolleke

In de kleuterschool starten wij met Bodymap. Daarvoor maken we o.a. gebruik van onze polyvalente ruimte, de zonneklas, of van de tuin en het bos. We hebben 'opendeurtjes' met klasdoorbrekende activiteiten en dansen samen op 'vrolijke vrijdag'. Er zijn integratiemomenten met het eerste leerjaar, en we leren spelenderwijs Frans en werken op de computer. We stimuleren het spel van uw kleuter, want leren doen ze al spelend!

Lagere school

Lagere school

In de lagere school coachen wij de leerlingen in het 'leren leren'. We laten een degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs samenvloeien met creamomenten, cultuur opsnuiven, sport, openluchtklassen, middagactiviteiten, e.d. We bouwen verder aan Bodymap en brengen sociale vaardigheden bij a.d.h.v. de dieren van de Axenroos. Je kan ons trouwens ook regelmatig terugvinden in de openluchtklas van ons bos.

Ons jaarthema:Mega Magisch Muzisch!

Vierde leerjaar

X

Bericht van mclint.be:

Sorry, je mag hier niet rechtsklikken.